WAARBORGSOM HUUR

waarborgsom huur

waarborgsom huur

Blog Article

Voor makelaars en Verhuurders

Als verhuurder ontvang je vaak maximaal 2 maanden borg. Skip Deposit Digitale zekerheidsgarantie biedt standaard 3 maanden dekking. U bent dus veel beter beschermt tegen schades en huurachterstanden. Meer informatie over waarborgsom huur.

Door deinitiële huurkosten te verlagen voor huurders, versnelt Skip Deposit het procesen verkort het eventuele leegstand. Als verhuurder heb je dus geen borgrekening en administratieve afhandeling meer.

Claims worden snel en eerlijk beoordeeld door SkipDeposit en we betalen binnen 20 werkdagen na ontvangst van de bankgegevens uit ,waardoor alle traditionele rompslomp wordt weggenomen.

Report this page